img

Diskvalificēto spēlētāju nav.

Jēzus saka: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt."

Mateja Evaņģēlijs 11:28

AGRUPA
1.TCM0
2.JZZ0
3.PRT0
4.KUO0
5.BGG0
6.RGV0
7.RMZ0
BGRUPA
1.OFR0
2.ALN0
3.TPA0
4.GLO0
5.FRT0
6.HSK0
7.APU0
Macron
img